Gemensam kamp mot flyghavre

På initiativ av LRF, handeln, Lantbruksnämnden (numera Länsstyrelsen) och Hushållningssällskapet startades 1971 Västra Sveriges Flyghavrefond. Syftet var att samordna flyghavreverksamheten mellan O-, P-, och R-län.

Samarbetet har gett gott resultat. Genom att över handels- och organisationsgränser samla krafterna mot flyghavrespridning har vi i Västsverige lyckats hålla flyghavreförekomsten på låg nivå.

Flyghavrefonden träffas årligen. Aktiviteter inom ramen för flyghavrebekämpning diskuteras och planeras. Ekonomiskt utfall redovisas samt budget för kommande år beslutas. Representanter från LRF, Länsstyrelsen, handeln och Hushållningssällskapen i de olika områdena inom Västra Götaland ingår i fonden.

Tidigare finansierades årliga aktiviteter såsom informationsmöten, rådgivning och subventionerad flyghavreplockning genom en flyghavreavgift som handeln tog in vid spannmålsleveranser. Numera finns ingen löpande finansiering, och därmed är också verksamheten begränsad till informationsutbyte mellan branschens företrädare och inköp och distribution av plastpåsar för flyghavreplockning. Flyghavrefondens medel förvaltas av Hushållningssällskapet Skaraborg.

Protokoll årsmötet 2016

Kontakt

Carl-Fredrik Svederberg, LRF
0510-10700, 0703-43 18 19
carlfredrik@lackokungsgard.se

Charlotta Norén, Hushållningssällskapet Skaraborg
0511-248 08, 0730-77 90 10
charlotta.noren@hushallningssallskapet.se

 

Länkar, flyghavreinformation

LRF
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Jordbruksverket.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.