Växtodling

Vi kan lantbruk! Med bred kompetens som inhämtas från forskning, fältförsök och omvärlden kan vi ge dig individuell och oberoende rådgivning inom växtodlingsområdet. Vårt mål att ge dig verktyg som ökar din lönsamhet, genom rätt beslut vid varje tillfälle.

HIR Växtodling – oberoende råd som lyfter din lönsamhet

Är du en växtodlare som vill växa? HIR Växtodling kan ge dig ett bollplank så att du lättare uppnår dina mål. Vi, växtodlingsrådgivare, har en gedigen erfarenhet, stort nätverk och bred kompetens. Allt för att råden i dina fält och lönsamheten i ditt företag ska bli så bra som möjligt.

 

Försöksverksamheten är basen för vår rådgivning och det är bland annat därifrån som den senaste kunskapen hämtas och förmedlas till dig som kund. Vi kan hela växtodlingsföretaget från EU:s jordbrukspolitik via markens biologi till marknadens villkor. Hur får jag bort ogräset i höstvetet och hur ska jag gödsla vallen?

Genom besök i fält och planering av jordbearbetning, växtföljd, gödsling, växtnäring och växtskydd får du anpassade råd efter dina förutsättningar. Maskinteknik, marknad och odlingsekonomi är andra efterfrågade områden där vi har lång erfarenhet. Varningar via våra växtodlingsbrev och telefonsupport hjälper dig också att fatta rätt beslut.

Hos oss får du helheten.

Kontakta någon av växtodlingsrådgivarna hos ditt närmaste Hushållningssällskap så berättar vi mer.