Ekobrev

Ekobrev

Säsongsanpassade rådgivningsbrev speciellt anpassade till ekologiskt lantbruk. Breven håller dig uppdaterad om det mesta som berör dig och ditt lantbruk. De ges ut regelbundet och innehåller råd om odling, marknad, EU-regler m m av betydelse för öppen växtodling och vall- och grovfoderproduktion i ekologisk odling. Cirka 25-30 brev per år. Breven skrivs av HIR Skånes rådgivare inom ekologisk växtodling.

Provexemplar?
Här kan du ladda ner och läsa två av våra ekobrev.

>>Ekobrev_oktober 2014
>>Ekobrev_december 2014

Prenumeration

Kontakta Birgitta Larsson, birgitta.larsson@hushallningssallskapet.se eller tel. 010-476 20 00.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.