Grupprådgivning eget vattendrag

Grupprådgivning eget vattendrag

Vill du lära dig mer om ditt lokala vattendrag och vara delaktig i att förbättra den framtida vattenkvaliteten lokalt? HIR Skåne bedriver sedan 2012 grupprådgivning kring det egna vattendraget. Grupperna ska bestå av cirka 10 lantbrukare/fastighetsägare i ett geografiskt sammanhängande tillrinningsområde till ett vattendrag.

Vattendrag

I rådgivningen ingår

  • en inledande träff med information om vattendirektivet och klassningen av det egna vattendraget
  • studieresa
  • gruppvandring kring det egna vattendraget
  • en uppföljningsträff med summering.

Dessutom ges också enskild rådgivning om kväve- och fosforstrategier i växtodlingen och våtmarksplanering.

Både gruppträffar och enskild rådgivning är kostnadsfri för deltagarna.

För intresseanmälan och andra frågor

kontakta Sara Johnson, HIR Skåne

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.