Trycksaker & Brev

Ladda ner några av våra populära trycksaker

Rödkullan i nutid och mot framtid

Kemiska-arbetsmiljörisker-m-exempel-1Kemiska arbetsmiljörisker

Alternativa grödorAlternativa livsmedelsgrödor

Stallgodseljournal-2013Stallgödselöverföring

Sprutjournal-framsidaSprutjournal
Försättsblad
Journalsida 

BCNVerktyg för odling av sockerbetor BCN Watch är ett beslutsstödsystem för växtföljdsplanering i sockerbetsproduktion. Verktyget kan användas för att se hur olika växtföljder påverkar förekomsten av betcystnematoden i marken utifrån den kunskap som finns publicerad i ämnet i dagsläget.

gröna-affärerGröna affärer
Som medlem i Hushållningssällskapet får du 5 nr per år av vår faktaspäckade medlemstidning.