Brev

Rådgivning direkt!

Kunskap i en liten ask? Ja, nästan! Med våra kunskapsbrev får du stöd i beslut som gäller ditt företagande. Som landsbygdsföretagare kan du ta del av förändringar i lantbruket på ett samlat och enkelt sätt, våra brev fokuserar på ökad lönsamhet till landsbygdens näringar.

Väljer du att ta emot brevet per e-post får du dessutom snabbare nyheter till ett lägre pris! Väljer du dessutom fler än ett brev får du 10% rabatt (rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden.)

Marknadsbrev

Aktuell marknadsinformation om spannmål och oljeväxter, mineralgödsel, växtskydd, utsäde, räntor, valuta, el och diesel. ca 41 brev per år.

Pris: HIR-kunder, e-brev 1 595 kr + moms, vill du har brevet skickat per post kostar det 400 kr extra.
Övriga kunder, e-brev 2 095 kr + moms, vid brev per post 400 kr extra.

Exempelbrev HIR Marknadsbrev nr 33 2017

Växtodlingsbrev

Heltäckande växtodlingsbrev för den konventionella odlaren.

Växtodlingsbreven innehåller bl a information om: Odlingsstrategier, sortval, gödsling, växtskydd, marknadsinformation, färska försöksresultat mm. Ca 40-45 brev per år anpassade efter din region.

Pris: e-brev 2 240 kr + moms, vid brev per post 260 kr extra.

Exempelbrev Växtodlingsbrev nr 35-2017 ABC-län Sortval spannmål vårsådd 2018

Vallbrev

Aktuell information sammanställd för den kvalitetsinriktade vallodlaren. Skördeprognos från olika delar av länet två gånger i veckan inför första skörd underlättar skördeplaneringen. Under resten av året tar breven upp olika odlingsåtgärder såsom gödsling, insådd, val av vallfröblandning, betesstrategi, EU-stöd mm. Fokus ligger hela tiden på att få en hög och jämn kvalitet i grovfoderproduktionen. Ca 18 brev per år.

Pris: e-brev 1 455 kr + moms, vid brev per post 145 kr extra.

Exempel på Vallbrevet Dalarna Gävleborg  Exempelbrev på Vallbrevet Mälardalen

Ekobrev

Brevet är helt produktionsinriktat med inriktning på ekologisk växtodling. Vallprognosen utgör en viktig del i brevet på våren och försommaren. Aktuella sortval, ogrässtrategier, EU-stöd, växtnäring och stallgödselhantering, priser och marknad är viktiga områden som tas upp. Utgivningen är till stor del komprimerad till växtodlingssäsongen. Ca 20-25 nummer per år.

Pris: e-brev 1 455 kr + moms, vid brev per post 145 kr extra.

Exempelbrev av Ekobrev om ogräsharvning höst

Vill du bara prova något brev?

Är du nyfiken på något brev? Hör av dig så skickar vi ett brev till dig per e-post. Telefon 018-56 04 00 eller hskonsult@hushallningssallskapet.se

Anmäl ditt intresse för något av våra brev!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.