Kalkyler

Kalkyler för växtodling och lantbruksdjur

  • Vad kostar det att producera olika grödor?
  • Hur lönsam är olika djurproduktioner?
  • Var hittar jag uppgifter för att själv räkna på mitt företags produktionsgrenar?

Vi ger årligen ut efterkalkyler i form av bidragskalkyler för växtodling och lantbruksdjur. Häftet för växtodling omfattar olika grödor vid olika avkastningsnivåer. Häftet för lantbruksdjur omfattar olika produktionsinriktningar vid olika intensitet och avkastning. Kalkylerna är framtagna med priser och förutsättningar som gällt det senaste gångna året i vårt område, de ger en generell bild av lönsamheten i olika produktionsgrenar samtidigt som förklarande text beskriver poster i kalkylerna. Med vägledning i uppställningen kan du skapa en anpassade kalkyl för ditt företag.

Priset för kalkylerna är 600 kr/häfte. (exkl. 6 % moms). Köper du båda blir priset 1 080 kr + moms. Kalkylerna ingår kostnadsfritt i vårt Aktiva medlemskap.

Maskinkalkylermaskinkalkyler

Tanken med Maskinkalkylerna är att de ska användas som ett hjälpmedel när du vill räkna på dina kostnader. Bra att ha som underlag för maskinplanering och som underlag för maskinsamverkan.

Priset är 250 kr/st (exkl. 6% moms) Kalkylen ingår kostnadsfritt i vårt Aktiva medlemskap.

Vill du beställa? Beställ via vår webbshop klicka högst upp till höger eller kontakta vår växel 018-56 04 00, e-post hskonsult@hushallningssallskapet.se 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.