Stödrättsbörsen..

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

 • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
 • Upprättar köpehandlingar
 • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
 • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
 • Publicerar statistik över gjorda affärer
 • Garanterar att affären går igenom

Handeln kommer att ske på torsdagar from jan/februari (beroende på efterfrågan).Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Skäl att handla med stödrätter:

 • Det kan vara aktuellt att handla med stödrätter om du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.
 • Om du har för få eller för många stödrätter.
 • Att öka eller minska sitt eget gårdsstöd.

Statistik och mäklarkontakter publiceras på Stödrättsbörsens hemsida.

Tillvägagångsätt:

 1. Fyll i budblanketten. Om du inte kan skriva ut blanketten kan vi skicka en med vanlig post och om du är osäker på hur du ska fylla i kan du läsa i broschyren eller ringa undertecknad. Säljare fyller även i fullmaktsblanketten.
 2. Skicka in blanketten. Säljare bifogar kopia av aktuellt stödrättsinnehav samt skickar in fullmaktsblanketten till Jordbruksverket

 

Här hittar du blanketterna:

SÄLJARE: Blankett, priser, villkor och fullmakt 2019

KÖPARE: Blankett, priser och villkor 2019

BROSCHYR: Broschyr 2019

Ifylld fullmaktsblankett skickas till (gäller endast säljare):
Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn

Ifylld blankett skickas till:
Stödrättsbörsen
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Kontakt

Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:
Erling Christensson
0521-72 55 24
erling.christensson@hushallningssallskapet.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.