Stödrättsbörsen..

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

 • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
 • Upprättar köpehandlingar
 • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
 • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
 • Publicerar statistik över gjorda affärer
 • Garanterar att affären går igenom

Handeln kommer att ske på torsdagar from jan/februari (beroende på efterfrågan).Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Skäl att handla med stödrätter:

 • Det kan vara aktuellt att handla med stödrätter om du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.
 • Om du har för få eller för många stödrätter.
 • Att öka eller minska sitt eget gårdsstöd.

Statistik och mäklarkontakter publiceras på Stödrättsbörsens hemsida  

Tillvägagångsätt:

 1. Fyll i budblanketten. Om du inte kan skriva ut blanketten kan vi skicka en med vanlig post och om du är osäker på hur du ska fylla i kan du läsa i broschyren eller ringa undertecknad.
 2. Skicka in blanketten

 

Stödrättsblankett 2018 Väst  Blanketten inkulderar priser och villkor

Broschyr – Så fyller du i blanketten 2018

Ifylld blankett skickas till:
Stödrättsbörsen
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Kontakt

Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:
Erling Christensson
0521-72 55 24
erling.christensson@hushallningssallskapet.se