Stödrättsbörsen

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer

Handeln kommer att ske på torsdagar från och med 8 februari 2018. Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn. Handel pågår till och med 15 juni.

Skäl att handla med stödrätter:

  • Det kan vara aktuellt att handla med stödrätter om du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.
  • Om du har för få eller för många stödrätter.
  • Att öka eller minska sitt eget gårdsstöd.

Statistik och mäklarkontakter publiceras på Stödrättsbörsens hemsida: www.stodrattsborsen.se

Tillvägagångsätt:

  1. Fyll i budblanketten. Om du inte kan skriva ut blanketten kan vi skicka en med vanlig post och om du är osäker på hur du ska fylla i kan du läsa i broschyren eller ringa undertecknad.
  2. Skicka in blanketten

Läs och skriv ut Stödrättsblankett 2019 med villkor och fullmakt (pdf)

Läs och skriv ut Broschyr 2019 (pdf)

 

Ifylld blankett skickas till:
Stödrättsbörsen
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Kontakt

Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:
Linus Andersson 0511-248 89

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.