Stödrättsbörsen

Stödrättsbörsen

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

Handeln komer att ske på torsdagar from jan/februari (beroende på efterfrågan).Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Skäl att handla med stödrätter:

  • Det kan vara aktuellt att handla med stödrätter om du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.
  • Om du har för få eller för många stödrätter.
  • Att öka eller minska sitt eget gårdsstöd.

Statistik och mäklarkontakter publiceras på Stödrättsbörsens hemsida  (Länk till www.stodrattsborsen.se)

Broschyr – Så fyller du i blanketten 2018.1 4 sid

Budblankett stödrättsbörsen 2018 ver2

Kontakt Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:

 

Tove Stenberg 0708-29 30 57 , tove.stenberg@hushallningssallskapet.se

eller

Emma-Klara Arnell 0708-29 30 56, emma-klara.arnell@hushallningssallskapet.se

 

 porträtt3_webb