Vilka skogsstöd finns att hämta?

Från och med 1:a februari 2016 finns stöd från Landsbygdsprogrammet 2014- 2020 att söka för dig som skogsägare. Bl.a. kan du få stöd för röjning av odlingsrösen, dikning, våtmarker och att sköta naturmiljöer. Undrar du hur du söker? Fråga skogsrådgivare Mats eller Simon på Gamlebykontoret!

Dessa åtgärder kan du få stöd för:

Röjning av kulturlämningar (bl.a. odlingsrösen) 1300 kr per ha
Gallra fram ädellöv 9000 kr per ha
Naturvårdsbränning 28000 kr + 9000 kr per ha
Sköta natur- och kulturmiljöer 9000 kr per ha
Röja stenmur 850 kr per 100 m

Dessutom finns några till, kontakta din skogsrådgivare för mer svar!

Välkommen med dina frågor till:

Simon H. Ekmåne, 076-879 15 18 | Mats Åkerman, 076-879 15 15

 

bjorkskog_bild_sida

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.