Uppkörning – motorsågskörkort

Vem som helst kan göra uppkörningsprovet hos oss på Hushållningssällskapet.

Om du gått Motorsågsutbildningen hos skogsrådgivarna på Hushållningssällskapet ingår uppkörningsprovet i den kursavgift du betalat.

Om du gått motorsågskurs hos annan kursanordnare kostar uppkörningsprovet 1 600 kr exkl. moms.
Kontakta din närmsta skogrådgivare för bokning av uppkörning!
Pris för omprov av uppkörning: 1 600 kr exkl. moms