Småskalig träförädling

Har du en bra ide? Vi har kunskapen som hjälper dig att lyckas. Här är några förslag på småskalig förädling som kanske passar dig.

Småskalig träförädling:
Byasåg/enmanssåg, Torkning, Hyvling.

Övrig träförädling:
Stockmattor, Tjära.

Energi:
Biobränsle, Ved, Pellets och briketter, Värme/energi från gårdspannor, Träkol.

Övrig skogförädling:
Nävertäkt, Moss- och lavtäkt, Björksav, Julgranar, Pyntegrönt, Viltbruk, Upplevelseturism.

Exempel på tjänster:

  • Upprättande av en korrekt och användbar affärsplan.
  • Vi hjälper dig söka de tillstånd som behövs.
  • Vi bistår dig vid bidragsansökan och vid bankkontakter.
  • Kurser och seminarier.
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.