Skoglig rådgivning

Som oberoende rådgivare handlar vi inte med virke och har inte något skogspolitiskt budskap som vi vill nå ut med. Målsättningen är istället alltid att du som skogsföretagare ska få ut så mycket som möjligt av din skog antingen det handlar om pengar, tillväxt, jakt, naturupplevelser, kulturvärden eller andra intressen.

Vi tycker att det är viktigt att du kan känna dig lugn och trygg i allt som rör ditt skogsbruk och dina skogsaffärer. Många skogsägare kontaktar oss för skoglig rådgivning, utöver de paketerade produkter som du ser här bredvid.

Här är exempel på ofta förekommande områden för frågor och råd:

 • verksamhetsutveckling
 • förhandlingsstöd
 • skogsskötsel i andra länder
 • lövskogsskötsel
 • agro-skog, åkerplantering
 • biobränsleodling
 • nya trädslag
 • viltvård
 • dikningsfrågor, lagrestriktioner, produktionsnytta, ekonomi
 • gödsling, lagrestriktioner, produktionsnytta, ekonomi
 • och givetvis allmänna skogsskötselfrågor

Hitta din skogsrådgivare nedan och kontakta oss, vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.