Oberoende värdering

Värderingar genomförs för att få fram värdet av en brukningsenhet för framtida nyttor eller nuvarande nyttor. Marknadsvärde och avkastningsvärde spelar en stor roll. Det finns olika typer av värdering.

Skogsfastighetsvärdering

Vill eller måste du sälja din skogsfastighet? Planerar du att lämna över gården till dina barn? Behöver du ett nytt lån? Det finns många tillfällen då det är nödvändigt att göra en värdering av en skogsfastighet.

Skogsvärdering

Vi värderar enskilda bestånd i samband med ersättningsfrågor.

Intrångsvärdering

Oftast uppstår intrångsvärderingar i samband med byggandet av vägar, järnvägar, kraft- och vattenledningar. Du som markägare har då rätt till ersättning för den berörda marken samt skogen.

Som oberoende skogsrådgivare hjälper vi dig med:

  • Värdering av skog och mark
  • Förhandling om köp av hela eller delar av fastigheten
  • Permanenta och tillfälliga nyttjanderätter
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.