Inventering/uppföljning

Flera företag inom skogs-, försäkrings- och kraft- och vägbranschen anlitar idag Hushållningssällskapet för oberoende inventering och uppföljning.

Exempel på tjänster är:

  • Uppföljningsarbete och sammanställning av resultaten inom PEFC och FSC
  • Granskning av kvalité på utförda skogsvårdsåtgärder
  • Försäkringsbesiktningar inklusive värderingar
  • Värdering av skog vid vägbyggnad, ledningsdragning mm

Uppdragen görs skräddarsydda för varje kund och vi kan leverera tjänster över hela landet.

Välkommen med din förfrågan!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.