Trycksaker och brev

Följ utvecklingen inom lantbruket du också. Prenumerera på vår egen facktidning Arvensis, våra brev och kalkyler.

Facktidningen Arvensis

Är du professionell lantbrukare inom växtodling? Då är det här tidningen för dig! Arvensis vänder sig till dig som vill ligga i främsta ledet, ha bra beslutsunderlag och effektiv kompetenshöjning. Du får granskad kunskap från Hushållningssällskapets HIR-rådgivare, skribenterna befinner sig mitt i lantbrukarnas vardag och verklighet. Här finns allt du behöver veta för att bli en ännu mer affärsmässigt framgångsrik växtodlare. Här finns dessutom det senaste inom teknikområdet, ekonomi och marknad och konkreta råd kring köp och försäljning av jordbrukets produkter. För mer information, klicka här

Växtodlingsbrev

HIR Skåne har som ambition att vi ska ha de mest aktuella växtodlingsbreven med den mest matnyttiga informationen. Som lantbrukare får du allt du behöver för att följa med i dagens moderna jordbruk. Totalt skickar vi ut cirka 90 brev per år. Breven kan du få som brev på posten, fax eller allra bäst via Internet. Om du väljer Internet får du ett meddelande via e-post när det finns ett nytt brev att läsa. Är du HIR-kund ingår växtodlingsbreven i ditt HIR-paket. För mer information, klicka här

Ekobrev

Säsongsanpassade rådgivningsbrev speciellt anpassade till ekologiskt lantbruk. Breven håller dig uppdaterad om det mesta som berör dig och ditt lantbruk. De ges ut regelbundet och innehåller råd om odling, marknad och EU-regler, allt av betydelse för öppen växtodling och vall- och grovfoderproduktion i ekologisk odling. Cirka 25-30 brev per år. Breven skrivs av HIR Skånes rådgivare inom ekologisk växtodling. För mer information, klicka här

Grönsaksbrev

Under säsongen publicerar vi varje vecka ett rådgivningsbrev med fokus på frilandsodlade grönsaker. Breven ska vara en hjälp i produktionen och som prenumerant får du ta del av det senaste inom svensk grönsaksproduktion. De innehåller lägesrapporter från fält, ogrässtrategier, information om skadegörare och åtgärder mot dessa, nyheter gällande växtskyddsmedel, växtnäring och integrerat växtskydd och tips om aktiviteter. För mer information, klicka här

Bärbrev

Uppdaterad informationskälla för yrkesodlare av främst jordgubbar och hallon, men också andra bär. Innehållet följer säsongen och omfattar de flesta ämnen som berör odlingen såsom aktuella åtgärder i fält, aktuell växtskyddsinfo, strategiförslag, regeländringar och fördjupningar. HIR bärbrev ges ut i cirka 15 nummer per år. För mer information, klicka här

Marknadsbrev

För dig som vill få ett bra grepp om marknaden inom lantbruk. Kort, koncis och oberoende marknadsbevakning på onsdagar, cirka 40 brev per år. HIR Marknadsbrev ger dig en lättöverskådlig information av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, ränta, valuta och el. För mer information, klicka här

Ekonomens mail

Här får du information om prisbildningen för spannmål, handelsgödsel, sojamjöl, el och drivmedel. Dessutom regelbunden bevakning av mjölkmarknaden, avräkningspriser från olika mejeriföretag och intressanta räntenivåer.  Erfarenheter från egen och pågående terminshandel på råvarubörser behandlas också. För mer information, klicka här

Maskinkostnadskalkyler

Vill du få bättre koll på maskinkostnaderna? HIR Skåne presenterar i samarbete med Maskinkalkylgruppen exempel på maskinkostnader inom jordbruket. Häftet innehåller de flesta av lantbrukets maskiner och presenterar till exempel timkostnader, kapacitet, hektar-kostnader och bränsleförbrukning. För mer information, klicka här

Produktionsgrenskalkyler

Vad kostar det att producera olika grödor? Hur lönsam är olika djurproduktioner och var hittar jag uppgifter för att själv räkna på företagets produktionsgrenar? HIR Skåne ger tillsammans med Hushållningssällskapen i södra Sverige årligen ut efterkalkyler i form av bidragskalkyler för växtodling och husdjur.  De är framtagna med priser och förutsättningar som gällt det senaste året. Kalkylerna ger en generell bild av lönsamheten i olika produktionsgrenar. För mer information, klicka här