Forskning, försök och innovationer

Vilka växter är härdiga i vårt klimat? Vilken vinbärssort tål gallkvalster bäst? I Öjebyn bedriver vi forskning och försöksverksamhet för att se hur förändrat klimat och nya energilösningar kan komma att påverka grödor, sådd och skörd. Det gör att vi kan erbjuda klimatanpassad kunskap till lantbruks- och trädgårdsnäringen – framtagen för norrländska förhållanden.

Här kan du vara med och identifiera lämpliga testsorter utifrån dina behov för att hitta tåligare grödor med högre lönsamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.

Boka mote knapp

Tröskning av sortförsök i havre

Torr höst gjorde det möjligt att vänta in grödan till mitten av oktober.

Första skörden i vallförsöken

Spannmålsförsöken är i backen

Nu hoppas vi på en riktigt fin spannmålssommar och höst!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.