Universitet o högskola

Hushållningssällskapet driver forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta i samarbete med SLU eller andra forskningsinstitutioner. Det gäller både nationella och internationella forskningsprojekt.

Vi är också en resurs som föreläsare på kurser på universitet och högskola samt handledare/biträdande handledare för examensarbeten.

Hitta din närmsta kontakt nedan och hör av dig! Vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.