Nematodkartering

Tillhör du de 50% betodlare som har nematoder? Eller vet du inte om du har nematoder? Har du en fyraårig växtföljd med sockerbetor och raps? I så fall är du i riskzonen!

Nematoder kan ge stora skördeförluster om man använder ett utsäde som inte är anpassat efter den eventuella nematodförekomst som finns i marken. Chansa inte, genom att välja rätt utsäde efter dina förutsättningar kan du spara mycket pengar.

Vi utför provtagning av betcystnematoder och potatisnematoder. 

Resultatet presenteras i form av en punktkarta med färgade punkter utifrån analyssvaren. Vi ger även en rekommendation om vilken typ av utsäde som bör användas.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.