Klumprot

Klumprotsjuka är ett växande problem i rapsodlingen som kan ge stora skördesänkningar.

Sjukdomen förkommer fläckvis i fältet och kan ligga vilande i jorden under mer än 10 år. Grödan får svulster på rötterna som hindrar vattenupptagning vilket leder till näringsbrist hos växten. Vid förekomst av klumprotsjuka bör man välja en resistent sort eller annan gröda.

Vi utför provtagning för analys av klumprotsjuka.

Resultatet presenteras i form av en punktkarta med färgade punkter utifrån analyssvaren. Vi ger även en rekommendation om vilken typ av utsäde som bör användas.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.