Kalkrådgivning

Hälften av betodlarna har för lågt pH för att kunna odlar sockerbetor optimalt!

Att kalka är en lösning, men att precisionskalka är oftast den optimala lösningen. Vi tillhandahåller även tjänsten att göra en styrfil till precisionskalkning.

Vi beräknar ett kalkbehov utifrån dina förutsättningar.

Resultatet presenteras i form av en kalkbehovskarta där mängden kalk/ha visas samt vilken typ av kalk som är lämplig. Utifrån det resultatet skapar vi en styrfil för precisionskalkning. Styrfilen anpassas efter den kalkspridare som används.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.