Jordartskartering med EM38

Bästa sättet att skaffa sig information om variationen i fält är att mäta markens elektriska ledningsförmåga med en så kallad EM38.

Detta är en sensor som dras på en släde över fältet och som tillsammans med en gps registrerar variationen i markens egenskaper. Mätdatan påverkas till största del av jordartsförhållandena ned till cirka en meters djup.

Med en jordartskartering ser vi en rad olika användningsområden inom skånsk växtodling:

Att hitta områden med svag botten för att därmed kunna minska på växtnäringsinsatserna med hjälp av GPS.

Att styra utsädet utifrån lerhalt med hjälp av GPS.

Att skaffa sig kunskap om var lerhalterna finns för att lägga rätt strukturkalk

Att styra sladdplankan utifrån lerhalt med hjälp av GPS.

Att styra snigelbekämpning utifrån lerhalt med hjälp av GPS.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.