Tallvedsnematod

Tallvedsnematod, Bursaphelenchus xylophilus

Nematoden är en 0,5-1,0 mm lång trådformig s.k. rundmask. Dess latinska namn är Bursaphelenchus xylophilus. Tallvedsnematoden kan enbart identifieras genom mikroskop. Studier visar att det finns sig flera arter, som är mer eller mindre patogena.

Tall angripen av tallvedsnematod. Foto: LD Dwinell/Forestry ImagesTallvedsnematoden är en farlig skadegörare, som kan sänka vitaliteten samt även döda tallar och andra barrträd. Den sprids med hjälp av tallbocken. Den kan även sprida sig till gran eftersom tallbocken till en viss grad även näringsgnager på gran.

Läs mer om tallvedsnematoden på
SkogsSveriges hemsida

Hane av tallvedsnematod. Foto: Maimoun Hassoun