Stråsädescystnematoder

Andra cystnematoder som har gräsfamiljen som värdväxt är Heterodera bifenestra och Heterodera hordecalis som påträffas i jordprov och ibland med höga tätheter. Dessa två arters utbredning och vid vilka tätheter skadegränsen ligger är än så länge dåligt utforskat.