Stjälknematoder

Stjälknematoder,  Ditylenchus spp.

Arten Ditylenchus dipsaci är utbredd i hela världen och är mycket polyfag, den trivs bäst på leriga jordar.

I Sverige känner vi till raser som angriper mat- och blomsterlök, tulpaner, narcisser, flox m. fl trädgårdsväxter.

Jordbruksgrödor som angrips är, klöver, lusern och havre. I Danmark har även angrepp på betor uppträtt.

Nematoderna lever i stjälkar, blad, knölar och lökar. Angripna plantor blir förkrympta med uppsvällda, förvridna och deformerade delar.

Under ogynnsamma perioder övergår nematoden till ett vilostadium, för att senare angripa nya värdväxter.