Rotsårnematoder

Rotsårnematoder, Pratylenchus spp.

Tiotalet arter finns representerade i Skandinavien, den mest kända art är P. penetrans som har ett stort antal värdväxter. Den skadar bl.a rosor, fruktträd, jordgubbar, hallon, baljväxter och lök. Även stråsäd och gräs kan upprätthålla höga tätheter.

Rotsårsnematod. Foto: Maimoun HassounRotsårnematoder lever som endoparasiter i rötterna, där angreppen ofta åtföljs av svampar och infektioner som leder till mörkfärgade rotsår (nekroser) på grund av detta kan hela eller delar av rotsystemet dö och växten vissnar snabbt ner, hos rosor bildar rötterna ”häxkvastar”.

Tagetes kan odlas för att få en sanerande effekt.