Analys av nematoder hösten 2019

Precis som tidigare kan du vända dig till Hushållningssällskapet Skåne för att lämna in jordprov för analys av nematoder, få personliga provsvar och råd, via mail eller telefon, kontaktuppgifter hittar du längre ner i detta nyhetsbrev. Vi tar även emot prover för analys av jordburna svampar.

Vi tar emot prover under hösten och ombesörjer att de skickas för analys löpande. Vi har goda samarbeten med flera stora och moderna laboratorium med lång erfarenhet.

Vi sammanställer provsvar som är enkla och tydliga och med odlingsråd och skadetrösklar – så som du är van att få dem. Vi samarbetar med rådgivarna på HIR Skåne för att ge dig den bästa rådgivningen.

 

 

Fokus på forskning kring jordhälsa – BioMark

Vi har stort fokus på forskning kring nematoder och deras skadeverkningar för att ta fram ny kunskap till odlare och rådgivare. Vi driver egna forskningsprojekt och är också med som samarbetspartners i flera projekt.

 

 

Inlämningsställen på Hushållningssällskapet Skåne:

Borgeby: Göran Bladh, Odlarservice, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Helgegården: Fredrik Persson, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

Sandby gård: Fredrik Persson, Sandby gård, 276 37 Borrby.

Prov kan skickas med post till: HS Skåne – BioMark, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Information om hur du tar och skickar in prov finns på www.nematodlaboratoriet.se. Här kan du också skriva ut beställningssedel som ska bifogas provet.

Kontaktuppgifter:

BioMark 010-476 20 85

Åsa Olsson Nyström, BioMark, forskning och rådgivning, biologisk markkartering 0708-16 12 83

Fredrik Hansson, HS Odlarservice, markkartering och jordprovtagning 0708 16 10 56

Tua Holmgren, HS Odlarservice, jordprovtagning och inlämning av prov 010-476 20 83