Morotcystnematoder

Morotcystnematoden

Morotcystnematoden Heterodera carotae har som enda kända värdväxt morot, den är än så länge sällsynt här i Sverige.

Heterodera carotae. Foto: Christopher Hogger/Forestry ImagesCystorna är mycket små och svåra att upptäcka, medan äggsäcken, där en hel del av äggen ligger, syns lättare. Morotcystnematoden har liksom betcystnematoden minst två generationer per år.