Frilevande nematoder

Frilevande nematoder är transparanta och mikroskopiskt små varelser, vanligen 0,5-1,5 mm långa. De förblir rörliga i alla sina stadier.