Cystbildande nematoder

Cystor är honornas döda kroppar, vilka som nybildade rymmer 200-500 ägg, var innehållande en juvenil, som kläcks när en värdväxt odlas, en liten del kläcks även spontant.

Globodera rostochiensis. Foto: Ulrich Zunke/Forestry ImagesFöljaktligen påträffas ofta tomma eller halvtomma cystor, deras antal säger inte mycket om infektionsgraden, utan man måste gå vidare med analysen för att fastställa antalet juveniler. Vi anger tätheten i ägg/gram jord.