Bladnematoder

Bladnematoder,  Aphlenchoides spp.

Främst två arter är aktuella hos oss, jordgubbsnematoden A. fragarie respektive A. ritzemabosi. Den angriper ett stort antal prynadsväxter men även jordgubbar.

Bladnematoderna angriper på två sätt, ektoparasitärt mellan skyddande bladslidor och i outvecklade knoppar och endoparasitärt i utvecklade blad, där de tränger in genom klyvöppningarna.