BioMark

Nematoder eller rundmaskar är jordklotets mest spridda och mest talrika flercelliga djur. 

 

Forskning och utveckling bedrivs inom flera nematologiska inriktningar bl a påverkan på skörd, utveckling av grödspecifika skadetrösklar och sanering med mellangrödor. Vi använder oss av olika verktyg som fältförsök, biotester och molekylära metoder. Laboratoriet har utrustning för RT-PCR och ELISA. 

 

Nematoder är en av de största skadegörarna inom växtodlingen. Det kan till exempel handla om skador i betor, morötter, potatis och spannmål orsakade av cyst-, rotgall- eller frilevande nematoder. Under senare år har de frilevande nematoderna hamnat allt mer i fokus. Betydelsen av dessa är med säkerhet ett större problem än vad vi hittills trott. Idag pågår därför forskningsprojekt för att bland annat undersöka hur nematoderna påverkar sockerbetor och morötter samt hur mellangrödor kan användas för att sanera.