Arealmätning

Vi utför en mängd mätningar i fält. Allt från uppmätningar av skiften till inmätning av brunnar och ledningar.

Arealmätning. Behöver du kontrollmäta det nya arrendet?

Inmätning av brunnar. Vi ger dig GPS-koordinaterna för brunnarnas placering.

Kablar och ledningar. Vi mäter in elkablar, jordvärmeledningar, vattenledningar etc.

Resultatet presenteras i form av en papperskarta. Vi arkiverar GPS-koordinaterna efter mätningen.