Aphanomyces

Den vanligaste av rotbrandssvampar i sockerbetor är aphanomyces.

Man kan få problem med försvagat bestånd och skördesänkning. Aphanomyces ger röta på roten vilket ger en försvagad planta. Det finns idag utsäde som är tolerant mot aphanomyces.

Vi utför provtagning för analys av aphanomyces.

Analysen görs genom ett odlingsprov i den provtagna jorden.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.