Odlarservice

Odlarservice med målsättning att öka lönsamheten för det skånska lantbruket!

Vi ser det som vår uppgift att hitta de områden där det finns potential att öka lönsamheten för den enskilde lantbrukaren. Med hjälp av våra praktiska och tekniska tjänster, så som precisionsodling, kalkning, markkartering och nematodkartering, kan det bli ett rejält steg i rätt riktning.

Läs mer om våra tjänster här:

 Markkartering Nematodkartering  Kalkrådgivning
 Arealmätning Klumprotsjuka  Aphanomyces
 Jordartskartering Nematodlaboratoriet