Stråsädescystnematoder

Andra cystnematoder som har gräsfamiljen som värdväxt är Heterodera bifenestra och Heterodera hordecalis som påträffas i jordprov och ibland med höga tätheter. Dessa två arters utbredning och vid vilka tätheter skadegränsen ligger är än så länge dåligt utforskat.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.