Stjälknematoder

Stjälknematoder,  Ditylenchus spp.

Arten Ditylenchus dipsaci är utbredd i hela världen och är mycket polyfag, den trivs bäst på leriga jordar.

I Sverige känner vi till raser som angriper mat- och blomsterlök, tulpaner, narcisser, flox m. fl trädgårdsväxter.

Jordbruksgrödor som angrips är, klöver, lusern och havre. I Danmark har även angrepp på betor uppträtt.

Nematoderna lever i stjälkar, blad, knölar och lökar. Angripna plantor blir förkrympta med uppsvällda, förvridna och deformerade delar.

Under ogynnsamma perioder övergår nematoden till ett vilostadium, för att senare angripa nya värdväxter.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.