Provtagning

Jordprov tas helst på hösten när nematodförekomsten i marken stabiliserat sig och för att vi på laboratoriet ska hinna med analysen i god tid inför er planering av gröda.

Varje prov bör bestå av 40 stick som tas jämnt fördelat över fältet till 20-25 cm djup, enklast är om man har tillgång till ett jordborr. Det går också bra att ta ut en strimla från varje spadstick, ett prov bör väga minst 1,5 kilo.

På jämna fält räcker det oftast med ett prov, har växtföljden inte varit densamma på fältet eller om man har misstänkta symtom på delar av fältet, kan det vara lämpligt att ta ut flera prov.

Prov märks upp med:
Fältbetecknig
Namn
Adress
Önskad typ av analys

Består sändningen av flera prover är det lämpligt att fylla i en packlista.

Prov kan skickas med post eller lämnas direkt till vårt labb på Växtskyddsvägen 3 i Alnarp.

Faktura från oss skickas till samma adress som analysresultaten.

Kontakt

Telefon 010-476 20 85
nematodlaboratoriet.se

Postadress

Nematodlaboratoriet
Box 102
230 53 Alnarp

Leveransadress

Växtskyddsvägen 3
230 53 Alnarp

Fakturaadress

Hushållningssällskapet Skåne
FE 108, Kund-id LKH1904
105 69 Stockholm

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.