Nålnematoder

Den förekommer naturligt nästan överallt på lättare jordar i södra Sverige. Den angriper rotens tillväxtzon ektoparasitärt, tillväxten hämmas och ofta syns uppsvällda krokformade rotspetsar.

Uppförökningen är starkt beroende av växternas egenskaper. Jordgubbar är en mycket bra värdväxt och medför en kraftig uppförökning av L. elongates. Andra värdväxter är selleri, baljväxter, engelskt och italienskt rajgräs, ängsvingel, korn och rödklöver.

Dåliga värdväxter är råg, timotej, gullupin, sallat samt ärter.

Faktablad om nålnematod>>

Nålnematoder som suger näring från rot.
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.