Morotcystnematoder

Morotcystnematoden

Morotcystnematoden Heterodera carotae har som enda kända värdväxt morot, den är än så länge sällsynt här i Sverige.

Heterodera carotae. Foto: Christopher Hogger/Forestry ImagesCystorna är mycket små och svåra att upptäcka, medan äggsäcken, där en hel del av äggen ligger, syns lättare. Morotcystnematoden har liksom betcystnematoden minst två generationer per år.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.