Reglering av Armsjön

Armsjön är en sjö i Nordanstigs kommun och Sundsvalls kommun på gränsen mellan Medelpad och Hälsingland som ingår i Ljungan-Gnarpsåns kustområde. Sjön ligger cirka 20 km söder om Sundsvall nära Bottenhavskusten. Sjön är 20 meter djup, har en yta på 13,5 kvadratkilometer och befinner sig 64 meter över havet.

Armsjöns reglering

Enligt dom 1979-03-30 VA 25/77, Östersunds tingsrätt, gäller följande vattenhushållningsbestämmelser för reglering av Armsjön.

Dämningsgräns +44,90 meter

Detta vattenstånd får dock överskridas i den omfattning som bestäms av tillrinningen till Armsjön och regleringsdammens avbördningsförmåga.

Sänkningsgräns +44,50 meter under tiden 1 maj – 30 september

Sänkningsgräns +44,35 meter under tiden 1 oktober – 30 april

För säkerställande av vattenbehovet till fiskodlingen i Galtström får vattenståndet underskridas med högst 10 cm under tiden 1 september – 30 april. Sådant överskridande får under ett regleringsår uppgå till högst 300 dygnscentimeter (summan av antalet cm som underskridits per dygn).

Nedan redovisas journal över vattenstånd som avläses och antecknas minst en gång per vecka:

Datum

Vattenstånd

Lucköppning

2019-04-01 44,90 m 100 cm
2019-04-08        44,88 m        100 cm
2019-04-14        44,83        50 cm
2019-04-15        44,82        50 cm
2019-04-18        44,81        20 cm
2019-04-19        44,82        5 cm
2019-04-20        44,84        5 cm
2019-04-21        44,85        5 cm
2019-04-22        44,86        20 cm
2019-04-23        44,87        20 cm
2019-04-25        44,90        50 cm
2019-04-29        44,88        20 cm
2019-05-06        44,90        50 cm
2019-05-09        44,88        50 cm
2019-05-13        44,84        20 cm
2019-05-22        44,83        10 cm
2019-05-29  c:a 44,85        10 cm (blåsigt svårt att läsa av)
2019-06-04 c:a 44,86          5 cm (blåsigt svårt att läsa av)
2019-06-10         44,87         2cm

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.