Stadsnära naturvård

Förstärk kommunens gröna profil och gör tråkiga stadsnära områden vackra.

Vi ser till att skapa attraktiva områden för rekreation. Med rätt planering kan man skapa en stor blomresurs för pollinatörer till en låg kostnad. Som mervärde kan man bland annat få råvara för biogasframställning.

Välkommen att kontakta oss via Hitta din kontakt längre ner på sidan, vi hjälper dig!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.