Restaurering av marker

Skapa mervärden på din fastighet. Efter en genomgång i fält skräddarsyr vi en restaureringsplan för dina marker. Det kan handla om att lyfta fram dolda kulturvärden, restaurera igenväxta hagmarker, förbättra skötsel av skogsbryn eller viltanpassa skötseln av gården.

Restaurering_vårtmark

Med en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag blir det lätt att få till en långsiktigt hållbar skötsel av markerna. Välskötta marker höjer gårdens ekonomiska och estetiska värden.

Välkommen att kontakta oss via Hitta din kontakt längre ner på sidan, vi hjälper dig!