Naturinventeringar

Vi är specialister på fåglar, kärlväxter, pollinatörer och fjärilar i framför allt jordbrukslandskapet.  Rovfågelinventeringar inför etablering av vindkraftverk, hotade fjärilar i ängs- och hagmarker eller inventering av kärlväxter inför en reservatsbildning är exempel på uppdrag vi gör.

Inget är för stort eller smått för oss.

 

Välkommen att kontakta oss via Hitta din kontakt längre ner på sidan, vi hjälper dig!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.