Tvärvillkorsrådgivning

Revisionsdags? EU-kontroll? Låga spannmålspriser? Har du råd med avdrag på EU-stöden?

Skaffa dig kunskap om och argument för tvärvillkorsfrågorna!

Tvärvillkoren är många och dess tolkningar komplexa. Syftet med tvärvillkoren är bland annat att se till att de som värnar om miljö, djur och hälsa får ersättning fullt ut för sitt arbete vilket gör systemet mer rättvist. En avvikelse mot tvärvillkoren kan däremot få stora ekonomiska konsekvenser. Tvärvillkoren påverkar bl.a. gårdsstöd, miljöstöd, suggstöd och kompensationsbidrag.

Hushållningssällskapet erbjuder en grundlig genomgång, handfasta råd och förslag på åtgärder för att minimera risken för sanktioner på EU-stöden. OBS! Vi utövar ingen tillsyn, med oss diskuterar du öppet.

Rådgivningen är uppdelad i:

  • Grundrådgivning – för samtliga jordbruksföretag. Häri ingår skötselkraven för bete och åkermark, gödselhantering/växtnäring, växtskydd, livsmedels- och fodersäkerhet m.m.
  • Djurrådgivning – grundrådgivningen samt djurdelen för djurhållande företag. Under detta besök diskuteras även märkning av djur, journalföring, fodersäkerhet, djurskydd mm. Arbetarskyddet ingår i rådgivningarna 1 och 2.
  • Rådgivning per timme – för specifika delar, som skötselkrav för beten, hjälp med stalljournaler m.m.

Tvärvillkorsrådgivningen är subventionerad med 70% av EU och svenska staten. Du betalar endast 30% av rådgivningens kostnad.

EU-logotyp

Kontakta ditt närmaste Hushållningssällskap! Vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.