Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Vi hjälper dig att upprätta tillståndsansökan inklusive den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs. Vi lotsar dig också igenom hela ansökningsprocessen, för att allt ska gå så smidigt som möjligt i kontakten med myndigheterna!

Om du planerar att ha fler än 400 djurenheter av nötkreatur, häst eller mink, 40 000 platser för fjäderfä, 2 000 platser för slaktsvin eller 750 platser för suggor på din gård klassas den som B anläggning och då behöver du tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen beskriver företagaren hur den framtida produktionen är planerad, både i löpande text samt med ritningar. Vidare måste han/hon göra beräkningar över hur växtnäringsflöden på gården kommer att bli, med bl.a. kväveutlakning per hektar, ammoniakförlust per djurenhet mm.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din tillståndsansökan och MKB

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.