HIR Miljö

HIR Miljö består av olika rådgivningspaket anpassade för dig som bedriver lantbruk. Ett avtal gäller enligt överenskommelse.

HIR Miljö Bas
Riktar sig i första hand till lantbruk med växtodling och djurproduktion som varken är anmälnings- eller tillståndspliktigt. I paketet ingår utöver reskostnader:

 • Ett besök med genomgång av Miljöhusesyn inkl arbetsmiljö och tvärvillkor, upprättande av åtgärdsplan/alternativt bistånd vid en miljökontroll av tillsynsmyndighet.
 • Genomgång av olika dokument och beräkningar, t.ex sprutjournal, gödsellagringsbehov, behov av spridningsareal.
 • Fri telefonrådgivning/myndighetskontakt (ej överklaganden, C-anmälan eller tillståndsansökan).
 • Information om relevanta miljönyheter på e-post.
  10 700 kr per år.

HIR Miljö Plus
Riktar sig till anmälnings- och tillståndspliktiga företag som ska utöva egenkontroll och där det krävs miljörapport.

 • HIR Miljö Bas
 • Genomgång av egenkontroll enligt gällande förordning med dokumentering i egenkontrollpärm.
 • Miljörapportering till SMP (gäller tillståndspliktiga företag).
 • Bistånd vid miljökontroll av tillsynsmyndighet, ett tillfälle.
  17 750 kr per år.

Miljörelaterade tjänster utöver HIR Miljö, såsom C-anmälan till kommun, MKB, egenkontroll för dricksvatten, tillståndsansökan, överklagande till myndighet m.m. görs enligt HS Konsult ABs ordinarie timtaxa eller begär offert.

Kontakta:

Agneta Hermansson, 018-56 04 35, 076-669 74 35, agneta.hermansson@hushallningssallskapet.se

Hanna Bannbers, 018-56 04 04, 072-713 07 00, hanna.bannbers@hushallningssallskapet.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.