Greppa Näringen

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning genom Greppa Näringen om bl a:

  • Växtnäringsbalanser
  • Gödslingsstrategier
  • Bekämpningsmedelshantering inom och utanför vattenskyddsområden
  • Våtmarker
  • Växtföljd och bördighet /markpackning
  • Klimat och energi
  • Vallodling och utfodring

Vi genomför även kurser och gårdsvandringar genom Greppa Näringen. Läs mer om Greppa Näringen och utbudet som finns att tillgå på www.greppa.nu

Välkommen att kontakta någon av våra miljörådgivare!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.