Egenkontroll och miljörapportering

Egenkontrollen innebär att man granskar sin egen verksamhet. Egenkontrollen syftar till att varje verksamhet som kan ha miljöpåverkan ska bedriva ett aktivt och förebyggande arbete för att kontrollera så att ingen onödig miljöpåverkan sker. Enligt miljöbalken ska alla anmälningspliktiga företag utöva egenkontroll.

Hushållningssällskapet har rådgivningspaket för att arbeta med egenkontroll.

Vi hjälper dig att ta fram relevanta dokument. Vi går igenom de miljökrav som ställs på dig och samlar allt i en pärm. Du ska känna dig trygg och ha de dokument som behövs samlade vid en eventuell kontroll.

För dig som har över 100 djurenheter krävs en dokumenterad egenkontroll enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Bland annat krävs rutiner för att utrustning hålls i gott skick, bedömning av riskerna på gården ur miljösynpunkt samt lista över kemikalier.

I menyn till vänster kan du läsa mer om våra olika rådgivningspaket.

Hushållningssällskapets miljörådgivare hjälper dig med miljörapporten!

Senast den 31 mars varje år ska tillståndspliktiga företag ha lämnat in en miljörapport till tillsynsmyndigheten som visar resultatet från föregående års verksamhet. Rapporten ska ge en samlad bild av verksamhetsutövarens miljöarbete och säkerställa att villkoren i tillståndet efterlevs.

Miljörapporten brukar utgöras av 3 delar; en grunddel, en textdel och i förekommande fall en emissionsdeklaration. Emissionsdeklaration ska lämnas in då de årliga utsläppen till vatten eller luft överstiger vissa angivna tröskelvärden. Dessa värden kan beräknas enligt växtnäringsprogrammet STANK men kan även göras enligt olika schabloner. Miljörapporten utformas enligt kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2000:13.

Kontakta oss när du vill ha hjälp med din egenkontroll!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.